Indraget körkort

Körkortsbeslut

Om du har fått ett beslut från Transportstyrelsen om ditt körkortstillstånd eller återkallande av körkort. Då har du rätt att överklaga beslutet inom tre veckor efter att du fått beslutet. Beslutet skickas till Transportstyrelsen och kommer att granska ärendet igen och få möjlighet att ändra beslutet. Om de inte ändrar beslutet kommer ditt överklagande att skickas till förvaltningsdomstolen för granskning.

Det kan handla om att du brutit mot någon trafikregel eller att har drabbats av någon sjukdom eller funktionsnedsättning. 

Vi på Lawin har som specialitet att hjälpa dig i dessa frågor. Välkommen att höra av dig!

Vi har fasta priser på alla uppdrag.

Lämplig för körkort?

Transportstyrelsen ansvarar för att bedöma om en person är lämplig för att få körkort. Enligt körkortslagen föreskrivs att körkort endast kan utfärdas till en person som kan anses lämplig som förare baserat på personliga och medicinska förhållanden av ett fordon som omfattas av ett körkort. Vilka begränsningar finns för att dricka alkohol och köra bil? och vilka medicinska hinder kan finnas för att återkalla ett körkort? För att få körkort måste vissa krav uppfyllas som Transportstyrelsen ställer.

Var går gränsen vid rattfylleri?

För att bli dömd för rattfylleri måste alkoholkoncentrationen under eller efter resan nå 0,2 delar per tusen i blodet eller 0,10 mg per liter i utandningsluften av ett narkotiskt ämne. Om en person blir dömd för rattfylleri kommer hen att få böter eller bli dömd till upp till sex månaders fängelse. Konsekvensen blir ett indraget körkort, men i vissa fall kan en varning ges istället för ett indraget körkort. 

Det finns arbeten där arbetsgivare kräver att anställda har körkort för att kunna utföra arbetet i tjänsten. Därför kan en person som dömts för rattfylleri  lämna in ett yttrande om att endast få en varning istället. 

Varning istället för körkorts återkallelse

Ibland kan du  få en varning istället för ett återkallande av ditt körkort. Då måste det finnas särskilda skäl, och trafiköverträdelsessituationen och förarens personliga situation måste beaktas i utredningen. Exempel på speciella skäl kan vara att föraren har körkort i flera år och aldrig har brutit mot trafikregler.

Medicinska krav för transportstyrelsen och körkort

Enligt körkortslagen, om villkoren för att köra ett fordon av personer som anses vara kraftigt begränsade av en sjukdom, bör körkortet återkallas.  Alla sjukdomar eller andra medicinska tillstånd som kan påverka förmågan att köra fordon måste testas för trafiksäkerhet. Vanligtvis krävs ett läkarintyg för att bevisa om sjukdomen är allvarlig eller under kontroll. Följande är några vanliga funktionshinder och sjukdomar.

Synfunktioner

Du kan bara köra ett motorfordon om du har en tillfredsställande syn. När man ansöker om körkort måste den sökande ha ett läkarintyg som kan visa att du har en tillfredställande syn för att framföra ett fordon. Läkarintyget måste ange sökandens syn och synfält och om du behöver använda glasögon eller kontaktlinser för att få en tillfredställande syn.


Hörsel och balanssinne

Balansstörningar eller återkommande yrsel utgör en trafiksäkerhetsrisk och kan vara ett hinder för att ha ett körkort. För hörselnedsättning eller dövhet utgör detta inte ett hinder för att erhålla körkort. Däremot kan det vara ett hinder vid taxikort. 


Diabetes

För diabetiker gäller att individen förstår och känner av varningssignalerna för  lågt blodsocker för att få ett körkort. För de individer som inte har sin diabetes  inom acceptabel kontroll får inte inneha körkort när det gäller risken för hypoglykemi. Ett hälsointyg måste visa på att individen har sin diabetes inom kontroll. Om körkortet ska återkallas måste det bedömas utifrån trafiksäkerhetshänsyn.


Epilepsi

Om personen som har epilepsi måste personen inte ha haft några epileptiska anfall under det senaste året för att ha ett körkort.