Civilrätt

Det finns många anledningar till varför du kan behöva hjälp av en advokat som förstår civilrätt.

Civilrätt även kallad privaträtt är den del av juridiken som inte har med den offentliga rätten att göra, utan som reglerar förhållandet mellan enskilda privatpersoner och till exempel organisationer, företag och enskilda personer.

Civilrätten är ett stort område och omfattar bland annat skadeståndsrätt, familjerätt försäkringsrätt, sakrätt och avtalsrätt. Till skillnad från den offentliga rätten som reglerar enskilda personers förhållande till stat och kommun, det offentliga. Myndigheters inbördes förhållande regleras även det av den offentliga rätten. 

Alla människor som söker hjälp i juridiska frågeställningar angående civilrätt har rätt till ett duktigt ombud. Lawin har lång erfarenhet av att ge juridisk hjälp och rådgivning.

Det är viktigt att ha skickliga och erfarna juridiska konsulter som kan hantera olika frågor relaterade till det civilrättsliga området som kan uppstå i livet.

Det kan handla om att du behöver hjälp i civilmål angående tvister och förhandlingar och behöver ett biträde som på bästa sätt kan tillvarata din rätt, föra din talan och om det skulle krävas ta ärendet vidare till domstol eller skiljenämnd för ett avgörande.

Det kan exempelvis vara att du behöver hjälp i en skilsmässa eller i en vårdnadstvist. Det skulle också kunna vara handla om arvsrätt eller om avtalsskrivningar.

Vi har fasta priser på alla uppdrag.